top of page
Romský jazyk, přístup ke vzdělání a etnická neutralita práva
Romský jazyk, přístup ke vzdělání a etnická neutralita práva

Fri, Dec 15

|

PF UK, místnost č. 38

Romský jazyk, přístup ke vzdělání a etnická neutralita práva

Čas a místo

Dec 15, 2023, 10:00 AM

PF UK, místnost č. 38, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1-Staré Město, Česko

O události

„Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též právo na vzdělání v jejich jazyku.“ Tak stanoví čl. 25 odst. 2 písm. a) Listiny základních práv a svobod. Jak však vypadá aplikace tohoto ustanovení v praxi v případě romské menšiny a kdo je odpovědný za dostatečnou znalost jazyka školní výuky? Tato otázka je pouze jedním z dílčích aspektů složitého problému zajištění přístupu romských dětí ke vzdělání, a to v systému, který jen obtížně reflektuje specifickou kulturní identitu a sociální a ekonomickou situaci romské menšiny v ČR. Jakým způsobem lze nahlížet na jazykové překážky ve věci přístupu ke vzdělání pohledem mezinárodních lidskoprávních závazků a ústavních principů ČR? A nabízí právní řád České republiky dostatečně efektivní prostředky ochrany základních práv romských žáků?

Pokud vás tyto a podobné otázky zajímají, nezmeškejte příležitost zúčastnit se prezentace unikátního dlouhodobého výzkumu, který na toto téma prováděl romista Pavel Kubaník z ÚESEBS FF UK. Koreferát k jeho vystoupení pak přednese člen Centra Pavel Uhl, který se rovněž dlouhodobě zabývá otázkami procesní ochrany etnických menšin.

Těšíme se na vás!

Share this event

bottom of page