top of page
Segregace romských žáků ve vzdělávání - zkušenosti napříč republikou
Segregace romských žáků ve vzdělávání - zkušenosti napříč republikou

Fri, Apr 19

|

PF UK, místnost č. 38

Segregace romských žáků ve vzdělávání - zkušenosti napříč republikou

Čas a místo

Apr 19, 2024, 9:30 AM – 12:00 PM

PF UK, místnost č. 38, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1-Staré Město, Česko

O události

Letos uplyne již 17 let od rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice, ve kterém byly autoritativně identifikovány systémové problémy českého školství vedoucí k porušení zákazu nepřímé diskriminace a segregaci romských žáků. Dnes jde o nejdéle nevykonaný rozsudek v historii ESLP vůbec. Nejnovějším krokem v procesu výkonu tohoto rozsudku je projednání nového akčního plánu opatření k desegregaci Výborem ministrů Rady Evropy, jehož zesílenému dohledu výkon rozsudku stále podléhá, v březnu roku 2024: https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2024)8E.

Úsilí o vypořádání se s tímto rozsudkem odkrývá hluboké systémové problémy spojené s absencí principu plurality a aplikací zákazu diskriminace ve vzdělávání. Jaká je tedy současná realita segregace Romů ve školství?

Této otázce bude věnován workshop uspořádáný Centrem ve spolupráci se seminářem romistiky UESEBS Filozofické fakulty UK dne 19. 4. od 9. 30 v místnosti č. 38. Na workshopu vystoupí odborníci přímo ze škol v Ostravě a Praze, kteří mají bezprostřední zkušenost se segregací romských žáků. Jejich vystoupení zasadí do právního kontextu advokát Pavel Uhl, člen Katedry ústavního práva a Centra.

Podpořeno z projektu OP JAK č.CZ.02.01.01/00/22_008/0004595 Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti

Share this event

bottom of page