top of page
Conference "Constitutional Environment of State of Emergency in the Light of the Experience of Covid-19 Pandemic"
Conference "Constitutional Environment of State of Emergency in the Light of the Experience of Covid-19 Pandemic"

čt 11. 5.

|

Praha 1

Conference "Constitutional Environment of State of Emergency in the Light of the Experience of Covid-19 Pandemic"

Čas a místo

11. 5. 2023 15:00 – 12. 5. 2023 12:00

Praha 1, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1-Staré Město, Česko

O události

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rádi bychom Vás pozvali na konferenci na téma "Constitutional Environment of State of Emergency in the Light of the Experience of Covid-19 Pandemic". Časový odstup od pandemie nám umožňuje reflektovat řadu ústavních a lidskoprávních otázek a témat, které byly spojeny s mechanismem právní reakce na pandemii Covid-19. Jedná se zejména o otázky, zda ústavní a zákonné změny mechanismů regulace byly vhodné z pohledu ústavních principů právního státu, zda byla omezení základních práv odůvodněná (zejm. nezbytná a proporcionální), zda institucionální záruky pro prevenci zneužití mimořádné pravomoci (parlamentní dohled, ústavní přezkum, soudní ochrana, veřejný ochránce práv atd.) fungovaly správně, zda a jak zkušenosti s řízením pandemie odůvodňují změnu v legislativě týkající se mimořádných situací atd. Na tyto a související otázky se zaměří řada čelních představitelů domácí a zahraniční vědy. 

Program konference: 

1. den - Řízení rizik v zemích V4 

15:00-15:10 - prof. Zoltán Szente: Úvodní slovo a představení výzkumných otázek 

15:10-15:30 - prof. Monika Florczak-Wator a prof. Agneska Bien Kacala

15:30-15:50 - prof. Zdeněk Kuhn 

15:50-16:10 - prof. Tomáš Gabriš 

16:10-16:30 - ass. prof. Gárdos-Orosz a Dr. Evelin Burján 

16:30-16:50 - Dr. Petr Mikeš 

16:50-17:10 - Dr. Jan Grinc

17:10-17:45 - diskuze

17:45-18:00 - prof. Zoltán Szente: Závěrečné slovo

2. den - Zkušenosti a dlouhodobé důsledky Covid-19 na organizaci státu a práva

9:50-10:00 - doc. Fruzsina Gárdos-Orosz: Úvodní slovo a představení výzkumných otázek 

10:00-10:40 - prof. István Hoffman a Dr. Lorenz Viktor: Zohlednění nejistých vědeckých výsledků v právu

10:40-11.00 - diskuze

11:00 - 11.20 - Dr. Nóra Forgács a doc. Fruzsina Gárdos-Orosz: Covid a proporcionalita?

11:20-11.40 - Dr. Pavel Ondřejk - komentář k příspěvku "Covid a proporcionalita?"

11:40-12.00 - diskuze

Coffee break

12:30-12:50 - Dr. Szentgáli-Tóth Bolizsár a doc. Burjan Evelin: Role ústavních soudů v dobách mimořádných situací se zvláštním ohledem na Covid-19 

12:50-13:10 - prof. Zdeněk Kühn a prof. Monika Florczak Watorová - komentář k příspěvku "Role ústavních soudů v dobách mimořádných situací se zvláštním ohledem na Covid-19"

13:10-13:30 - diskuze

13:30-13:50 - Dr. Szilágyi Emese a Dr. János Mécs: Politická účast v krizi

13:50-14:10 - Dr. Jan Malíř: komentář k příspěvku "Politická účast v krizi"

14:10-14:30 - diskuze

14:30-14:50- prof. Márton Varju: Státní účast v ekonomice po COVIDu: měnící se paradigmata a trvající ústavní pravidla?

14:50-15:10 - prof. Zdeněk Kühn: Komentář k "Státní účast v ekonomice po COVIDu: měnící se paradigmata a trvající ústavní pravidla?"

15.10-15:20 - diskuze

15.20-15.30 - závěrečná slova

Doufáme, že si najdete čas, a těšíme se na Vás.

Sdílet událost

bottom of page