top of page
  • Obrázek autoraCHR

Konference na téma práva osob nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích

Ve středu 10. 4. 2024 proběhla na půdě PF UK pod organizací Centra a Pro Bono aliance konference k tématu práv osob nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách. 

Po úvodním slovu děkana byla akce byla rozdělena do tří bloků, přičemž prvním z nich se stala panelové diskuze nad konkrétními kazuistikami přímo z praxe a materiály ze soudních spisů. Panelisté se tedy mohli odpíchnout od reálných případů, což jim pomohlo v diskusi nad problematikou zapojení rodinných příslušníků umístěných osob do rozhodování o nejvhodnějších opatřeních, roli hmotněprávních i procesních opatrovníků či problému slučování soudního souhlasu s hospitalizací se souhlasem s konkrétními léčebnými metodami. 

Druhý blok pak sestával z prezentací řečníků, které předešlou problematiku uvedly do širšího kontextu. Od soudkyně ústavního soudu Daniely Zemanové se tam účastníci dozvěděli více o právním aspektu tématu, od ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera o celkové reformě psychiatrické péče, která aktuálně v ČR probíhá, a Tomáš Petr s Anežkou Karáskovu sdíleli pohledy samotných pacientů a jejich blízkých na možná ne tolik zřetelné obtíže, které nedobrovolnou hospitalizaci doprovází.

Diskuse v závěru pak v plné míře využila profesní pestrosti účastníků v auditoriu, a v jejím rámci tak sdíleli svůj pohled na současný stav i budoucí vývoj v oboru právníci, psychiatři, sociální pracovníci i zástupce Ministerstva zdravotnictví.

Děkujeme všem řečníkům a zúčastněným a doufáme, že se brzy opět setkáme!


Comments


bottom of page