top of page
  • CHR

Kulatý stůl k Policy Paper „Doporučení orgánům veřejné moci ve věci genocidy Ujgurů v Číně“

Policy paper "Doporučení orgánům veřejné moci ve věci genocidy Ujgurů v Číně" prezentovali studenti PF UK za přítomnosti hostů z řad Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, ale i odborníků na dané téma, jako je Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. z  Orientálního ústavu AV ČR. Adresáty jednotlivých doporučení jsou orgány veřejné moci nejen na úrovni vlády či Poslanecké sněmovny, nýbrž např. i zastoupení České republiky na misích v rámci nadnárodně působících organizací. Tento fakt umožnil studentům vložit do doporučení pestrou škálu možných kroků a opatření, kterými by bylo možno přispět ke zlepšení lidskoprávní situace Ujgurů v Číně, a to prostřednictvím hard-law (např. omezení obchodu českých firem s  Čínskou lidovou republikou, zejména v oblasti vojenského materiálu) i soft-law (např. deklaratorní odsouzení genocidy na půdě komor Parlamentu i OSN).
Kulatý stůj byl jakýmsi vrcholem řady dalších podzimních akcí, které CHR realizovalo ve spolupráci s organizací Forum for Human Rights, jejíž členkou je rovněž i moderátorka kulatého stolu Iveta Vancáková. Věříme, že akce byla přínosná nejen pro studenty, nýbrž opravdu inspirovala k možným krokům i přítomné politiky, což je podtrženo tím, že na prezentaci doporučení naváže zářijové setkání se studenty nad tímto tématem v  Senátu Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy Senátu Jiřího Oberfalzera. Všem zúčastněným studentům děkujeme za jejich úsilí a entusiasmus, které do zlepšení situace ujgurské menšiny vkládají.

Comments


bottom of page