top of page
  • Obrázek autoraCHR

Constitutional Environment of State of Emergency in the Light of the Experience of Covid-19 Pandemic

Ve dnech 11. – 12. května 2023 pořádalo Centrum pro konstitucionalismus a lidská práva konferenci „Constitutional Environment of State of Emergency in the Light of the Experience of Covid-19 Pandemic“.
V časovém odstupu od pandemie akademici, jakož i vysoce postavení soudci z Česka, Polska a Maďarska, reflektovali řadu ústavních a lidskoprávních otázek a témat, které byly spojeny s mechanismem právní reakce na pandemii Covid-19.
První den se jednalo zejména o otázky, zda ústavní a zákonné změny mechanismů regulace byly vhodné z pohledu ústavních principů právního státu, zda byla omezení základních práv odůvodněná (zejm. nezbytná a proporcionální), zda institucionální záruky pro prevenci zneužití mimořádné pravomoci (parlamentní dohled, ústavní přezkum, soudní ochrana, veřejný ochránce práv atd.) fungovaly správně, či zda a jak zkušenosti s řízením pandemie odůvodňují změnu v legislativě týkající se mimořádných situací. Druhý den se pak diskutující zabývali především otázkami spojenými s dlouhodobými dopady pandemie na institucionální a organizační struktury státu a systém vymáhání práva.
Věříme, že tato událost byla smyslupným střípkem v široké paletě reflexí pandemie Covid-19 a že pro vás byla přínosná a inspirativní, pokud jste si našli chvilku.

Comments


bottom of page