top of page

Novinky ze světa - únor 2024⛄️

Oblast LGBTQ+ práv 

Řecko se stalo 16. zemí EU, která uznává manželství pro všechny 🏳️‍🌈🥳 

Po úspěchu Estonska jako první baltické země, která zlegalizovala manželství pro všechny, nyní přichází další úspěch v podobě Řecka, první pravoslavné země, která nově uznává plnou rovnost párů v otázce manželství. I přes obrovský odpor ze strany opozice a samotné pravoslavné církve, se zákonodárcům podařilo schválit právní předpis, díky které je umožněno stejnopohlavním párům uzavírat manželství a adoptovat děti. Ačkoliv ze stran LGBTQ+ aktivistů přichází kritika nového zákona, který nedostatečně splňuje očekávání tím, že nepovoluje mužským párům stejného pohlaví využívat surogátního mateřství, jedná se o významný krok vpřed směrem k rovnosti práv stejnopohlavních párů. [1]

 

Česká republika dostala další šanci ukázat, že patří na západ, avšak znovu selhala 🫠💔 

Po lednovém fiasku, kdy horní komora Parlamentu ČR odmítla pomoci obětem domácího násilí neratifikací Istanbulské úmluvy, v únoru naopak dolní komora rozhodla, že stejnopohlavní páry se ani v roce 2024 nedočkají svého zrovnoprávnění. Ve středu 28. února 2024 proběhlo v Poslanecké sněmovně třetí čtení novely občanského zákoníku zrovnoprávňující sňatky heterosexuálních a stejnopohlavních párů. Do třetího čtení se rovněž dostal ústavní zákon zakotvující manželství jako svazek muže a ženy, proto byl tento den mnohými považován za rozhodný. Bohužel přes letité snahy neziskových organizací, jednotlivců, i určitých poslanců Sněmovna rozhodla nikoli ve prospěch tisíce duhových rodin, ale v pragmatismus v podobě kompromisu, který je údajně lepší než nic. Byl tak schválen návrh, který sice posiluje práva stejnopohlavních párů např. v oblasti dědictví, nicméně neřeší jednu z klíčových problematik, kterou je adopce dětí. Zároveň bylo rozhodnuto, že stejnopohlavní páry nejsou dostatečně hodny označení ,,manželství”, a tak mohou dosáhnout maximálně tak na ,,partnerství”. Ale tak hlavně že zákonodárci mysleli na novelu trestního zákoníku, v rámci které je rozšířen trestný čin bigamie i právě na ono partnerství. [2]

 

Nový anti-LGBTQ+ zákon z Ghany je dalším důkazem narůstajícího konzervatismu v západní Africe 🇬🇭❗️ 

Poslanecká sněmovna Ghany nedávno schválila přísný zákon, který zavádí vězení až na tři roky za sebeidentifikaci jako LGBTQ+ a až na pět let za zřizování nebo podporu skupin LGBTQ+. Snahy o nahrazení vězení alternativními tresty ve formě veřejné služby a poradenství byly odmítnuty v důsledku silné opozice. Tento zákon je pouze zpřísněním původního homofobního zákona, který zakazuje jakoukoli homosexuální aktivitu s hrozbou až tříletého trestu odnětí svobody. Mimo jiné tento nový zákon navrhuje tvrdé tresty až na 10 let pro osoby zapojené do propagace LGBTQ+ zaměřené na děti, a také podněcuje veřejnost k nahlašování jednotlivců LGBTQ+ příslušným orgánům. I když schválený zákon představuje mírnější verzi oproti původnímu návrhu, stále zavádí přísná represivní opatření, která představují značnou hrozbu pro ochranu základních práv a svobod LGBTQ+ osob. [3]

 

Autoritativní režimy 

🇹🇼 ❌ 🇨🇳 

V pondělí 26. února 2024 vplulo 5 lodí čínské pobřežní stráže do vod tchajwanského ostrova, který se nachází v bezprostřední blízkosti pevninské Číny. Ačkoliv po výzvě tuto oblast opět opustily, jedná se o další z ukázek specifičnosti situace v oblasti Tchaj-wanu z oblasti mezinárodního práva. Tím, že Tchaj-wan není většinou zemí světa uznáván jako stát, se nedá hovořit o tom, že by měl výsostné či teritoriální vody, které by mohly být narušeny, neboť Čína jej oficiálně považuje za své území - zároveň však jeho fakticky jsou, a právě to, jak moc Čína tento stav akceptuje, slouží jako barometr aktuální situace. [4]

 

Romská menšina 

Případ Roma, jenž zemřel v Teplicích během zákroku policie, je před Evropským soudem pro lidská práva 🗣️

Evropský soud pro lidská práva sdělil České republice stížnost sestry Roma, který zemřel v průběhu kontroverzního zákroku v Teplicích v červnu 2021. Případ vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, která stejně jako poté všechny stupně vnitrostátní justice dospěla k závěru, že policie v průběhu zákroku nepochybila. S tím však nesouhlasí sestra zemřelého, která tvrdí, že bylo porušeno právo jejího bratra na život, a také že neměla k dispozici žádný účinný opravný prostředek právě k závěrům vyšetřování GIBS. Ve hře je také možné porušení čl. 3 Úmluvy, tedy zákazu mučení, na které se Soud rovněž aktuálně ptá české vlády. Vyšetřování GIBS přitom dospělo k závěru, že muž zemřel následkem požití drog, nikoliv užití excesivních nástrojů ze strany policie. Naopak vyšetřování tehdejší zástupkyně ombudsmana z roku 2020 dospělo k opačnému závěro a shledalo pochybení policistů. [5]

 

[1] TUGWELL, Paul. Greece Extends Marriage, Adoption Rights to Same-Sex Couples in Historic Parliament Vote. Time [online]. 2024 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: https://time.com/6695758/greece-same-sex-marriage-adoption-christian-orthodox-lgbtq/

[2] RAMBOUSKOVÁ, Michaela. Pro gaye a lesby pouze partnerství, nikoli manželství, rozhodli poslanci. Seznam Zprávy [online]. 2024 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-manzelstvi-pro-vsechny-okamurova-spd-zablokovala-jednani-snemovny-246749 

[3] NAADI, Thomas. Ghana passes bill making identifying as LGBTQ+ illegal. BBC [online]. 2024 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-africa-68353437

[4] ‚Způsob prohlášení suverenity.‘ Lodě čínské pobřežní stráže vpluly do vod u tchajwanských ostrovů. IRozhlas [online]. 2024 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/zpusob-prohlaseni-suverenity-lode-cinske-pobrezni-straze-vpluly-do-vod-u_2402270642_cen

[5] RYŠAVÝ, Zdeněk. Evropský soud pro lidská práva začal řešit případ smrti Stanislava Tomáše a klade České republice nepříjemné otázky: Byl případ řádně vyšetřen? Romea.cz [online]. 2024 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: https://romea.cz/cz/domaci/evropsky-soud-pro-lidska-prava-zacal-resit-pripad-smrti-stanislava-tomase-a-klade-ceske-republice-neprijemne-otazky-byl-pripad-radne-vysetren-byl-zakrok-primereny-hral-v-pripadu-roli-rasismus#google_vignette

Comments


bottom of page