top of page
  • Obrázek autoraCHR

Přednáška na téma Antisemitismus v kontextu současného světa

K příležitosti Mezinárodního dne lidských práv uspořádalo CHR přednášku a následnou diskusi na téma Antisemitismus v kontextu současného světa. O velmi aktuálním tématu diskutovala vedoucí CHR prof. Helena Hofmannová a ředitelka Herzlova centra izraelských studií dr. Irena Kalhousová.

První část přednášky, vedená prof. Hofmannovou, se věnovala otázce vývoje projevů antisemitismu v právu ve 20. století, jakož i otázkám, jakým způsobem tato zkušenost ovlivňuje naše nazírání na zranitelné menšiny v dnešní době. Tematizovala tak řadu aspektů relevantní historické právní zkušenosti spočívající např. v ztrátě právního a politického statusu člověka, který vede k zneužití jeho zranitelnosti a objektvizaci.

Druhá část přednášky, vedená dr. Kalhousovou, byla zaměřena na propojení mezi extremistickou levicí, pravicí a islámem v oblasti antisemitismu a antisionismu. Důraz byl kladen primárně na současné proudy, jejich hlavní myšlenky a argumenty vedoucí k diskriminaci, šikanóznímu chování až fyzickému násilí páchaného na židovské komunitě. Podstatná část výkladu se také věnovala reakci na aktuální dění v Gaze, a s tím spojeným vzrůstajícím počtem antisemitských útoků.

Následná diskuze, která byla jako i předchozí část vystoupení řečnic moderovaná prof. Kristinou Koldinskou, se dotýkala řady dílčích otázek výše nastíněných oblastí. Mimo jiné též tematizovala roli vzdělání jakožto prevence před nenávistnými útoky na židovské obyvatelstvo, či hranic svobody projevu.

Všem řečnicím tímto děkujeme za zajímavou a inspirativní přednášku a následnou diskuzi. Věříme, že i vy jste si akci užili a odnesli si z ní spoustu zajímavých informací.


Comments


bottom of page