top of page
  • Obrázek autoraCHR

Segregace romských žáků ve vzdělávání - pozvánka na workshop

Letos uplyne již 17 let od rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice, ve kterém byly autoritativně identifikovány systémové problémy českého školství vedoucí k porušení zákazu nepřímé diskriminace a segregaci romských žáků. Dnes jde o nejdéle nevykonaný rozsudek v historii ESLP vůbec.

Úsilí o vypořádání se s tímto rozsudkem odkrývá hluboké systémové problémy spojené s absencí principu plurality a aplikací zákazu diskriminace ve vzdělávání. Jaká je tedy současná realita segregace Romů ve školství?

Této otázce bude věnován workshop uspořádáný Centrem ve spolupráci se seminářem romistiky UESEBS Filozofické fakulty UK dne 19. 4. od 9. 30 v místnosti č. 38. Více informací k workshopu naleznete na tomto odkazu a na níže přiložené pozvánce.

Těšíme se na Vás!💛


Podpořeno z projektu OP JAK č.CZ.02.01.01/00/22_008/0004595 Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti

Comments


bottom of page