top of page
  • Obrázek autoraCHR

Tisková konference k vzniku CHR dne 29. 9. 2022

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům setkání při příležitosti otevření CHR. Na setkání děkan Právnické fakulty UK Radim Boháč představil koncepci Centra. V návaznosti na něj vedoucí Centra Helena Hofmannová představila tematické priority, hodnotový rámec Centra, jakož i důležitost komunikace s veřejností. Kristina Koldinská pak vyjádřila některé problematické oblasti sociálních práv jako klíčové problémy ČR. Inspirativní diskusi však vyvolali především zúčastnění novináři a studenti. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.Comments


bottom of page