top of page
  • CHR

Tisková konference ke vzniku Centra pro konstitucionalismus a lidská práva

Centrum pro konstitucionalismus a lidská práva pořádá tiskovou konferenci k příležitosti svého vzniku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Tisková konference se bude konat dne 29. září v 10:30 hodin v místnosti 117 na Právnické fakultě za účasti děkana Právnické fakulty prof. Radima Boháče, prof. Kristiny Koldinské a prof. Heleny Hofmannové, vedoucí centra, jakož i dalších členů Centra.
Tiskovou konferencí bychom rádi poskytli nový impuls veřejné debatě o stavu lidských práv v České republice. Lidská práva se potýkají s celou řadou systematických problémů, mezi něž můžeme řadit například problematiku sociální i právní nerovnosti. Nedůvěra v pluralismus a toleranci, která se projevuje i v právu, dále komplikuje postavení řady zranitelných skupin osob jako jsou osoby s minoritní sexuální orientací, migranti či příslušníci národnostních menšin. 15 let od kauzy D. H. stále čelíme zásadním potížím s inkluzí ve vzdělávání. Vyvstává tak celá řada otázek týkající se zajištění garancí rovnosti a zákazu diskriminace. Dále institucionální rámec ochrany lidských práv vykazuje slabost s ohledem na problémy ve fungování úřadu ombudsmana.
Věříme, že akademická sféra by neměla být pouze pasivním pozorovatelem společenských procesů, ale měla by naopak být aktivním účastníkem diskusí a podporovat tak rozvoj hodnotového rámce společnosti. Centrum pro konstitucionalismus a lidská práva má za cíl dopomoci Univerzitě Karlově dosáhnout tohoto cíle . Proto bychom rádi již na počátku jeho vzniku poskytli prostřednictvím tiskové konference prostor, v němž bude možné formulovat klíčové problémy lidských práv v České republice a nastartovat diskuse snažící se o jejich řešení. Vaše pomoc by v tomto smyslu byla klíčová, neboť jsou to právě média, která mohou zprostředkovat komunikaci mezi akademickou sférou a širší veřejností, jakož i sama přispět k hledání způsobů, jak posílit ochranu lidských práv v České republice. Závěrem bychom rádi pozvali média, jakož i odbornou a laickou veřejnost, aby se v případě zájmu konference zúčastnili.
Těšíme se na Vás.
Tým Centra

Comments


bottom of page