top of page
  • Obrázek autoraCHR

Vyjádření CHR na podporu protestu proti nedůstojným podmínkám humanitních a společenskovědních oborů

Vážení příznivci CHR,
rádi bychom vyjádřili náš plný souhlas a podporu s plánovaným protestem na obranu humanitních a společenskovědních oborů na našich univerzitách. Jsme přesvědčeni, že je naprosto nezbytné bojovat za udržení kvalitního vzdělání a důstojné pracovní podmínky pro pedagogy těchto oborů. Je nepřijatelné, aby tyto obory byly podfinancované a nebylo jim věnováno potřebné politické uznání. Proto bychom chtěli vyzvat všechny naše kolegy, studenty, přátele a příznivce, aby se připojili k plánovanému protestu a podpořili pedagogy humanitních a společenskovědních oborů, resp. celou akademickou obec, v jejím boji za důstojné odměňování a kvalitní vzdělávání.
Vyjádření vedoucí CHR prof. Heleny Hofmannové:

Pro více informací o plánovaném protestu viz Hodina pravdy.


Děkujeme za vaši podporu

Tým CHR
Комментарии


bottom of page