top of page
  • CHR

Workshop k (ne)používání antidiskriminačního zákona v české právní praxi

CHR dne 5. května 2023 uspořádalo workshop určený široké odborné veřejnosti, na němž vystoupili Zdeněk Kühn z Nejvyššího správního soudu, Monika Hanych z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP, Martin Šmíd z Kanceláře veřejného ochránce práv, Kristina Koldinská z Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK a také vedoucí Centra Helena Hofmannová.
Tématem workshopu bylo fungování antidiskriminačního zákona v praxi. Příspěvky byly často velmi praktické, vycházející z přímé profesní, či dokonce i osobní zkušenosti řečníků, jako v případě dr. Hanych, která nedávno vyhrála diskriminační spor proti vlastnímu zaměstnavateli – Ministerstvu spravedlnosti.
Mezi přítomnými panovala shoda na tom, že je potřeba identifikovat podstatu toho, proč se v českém prostředí neřeší diskriminace v obecné rovině, neboť bez toho se situace mnohým zranitelných skupin jako např, Romů či LGBTIQ+ zlepší jen velmi obtížně.
Vystupující tedy nad rámec svých příspěvků diskutovali rovněž nad otázkami jako: „Proč se u nás soudci i advokáti boji používat slovo diskriminace?”, či: “Leží důvody znevýhodnění členů LGBTIQ+ komunity pouze v jejich specifickém postavení, nebo i v tom, že obecně neumíme přistupovat k menšinám s respektem?" a shodli se, že odpovědi na tyto otázky spočívají zejména v nedostatku praktických i teoretických zkušeností soudů i advokátů v dané oblasti.

コメント


bottom of page