top of page
  • Obrázek autoraCHR

Workshop na téma Segregace romských žáků ve vzdělávání - zkušenosti napříč republikou

Dne 19. 4. 2024 proběhl na půdě Právnické fakulty workshop „Segregace romských žáků ve vzdělávání - zkušenosti napříč republikou“. Na akci vystoupili čtyři přizvaní odborníci se zkušenostmi ze škol a oblastí, v nichž v různé intenzitě dochází k boji proti segregeaci romských žáků, a to ve dvou blocích.  

První blok se věnoval porovnání aktuální situace na školách s výrazným zastoupením žáků, kteří pocházejí z prostředí národnostních menšin, v Ostravě a na pražském Žižkově. Hosté, asistent pedagoga Milan Bindatsch ze ZŠ Ibsenova, ostravské školy nacházející se na území vymezeném hlavními silnicemi a hlavním železničním koridorem, kde je významné procento studujících žáků romského původu, a Irena Venturová, sociální pedagožka ze ZŠ Cimburkova, jíž se městská část Praha 3 pokouší „desegregovat” změnou vzdělávacího plánu školy na waldorfský, tak sdíleli své zkušenosti z každodenního fungování, komunikace s rodiči, žáky i zřizovateli a problémy, se kterými se aktuálně potýkají. Druhý blok pak zahájil Miroslav Klempár, zakladatel organizace Awen Amenca, která se snaží o začlenění romských dětí do života většinové společnosti skrze občanskou angažovanost. Jeho referát pak doplnil člen Centra Pavel Uhl referátem, jímž vše řečené začlenil do právního kontextu, přičemž čerpal ze své bohaté advokátní praxe. 

Akce se zúčastnilo zhruba 25 posluchačů, kteří přítomným hostům kladli množství otázek a po každém referátu tedy navazovala živá diskuze.  

Akce byla určena pro odbornou veřejnost, především učitele, studenty a zástupce státní správy a samosprávy, kteří s problémem segregace romských žáků přicházejí, či v budoucnu budou pravidelně přicházet do styku, a byla unikátní především svým zaměřením na konkrétní příběhy dobré i horší praxe. Díky tomu mohlo dojít k hlubší analýze problému v jeho konečných dopadech na jednotlivce, než jaká by proběhla při pouhém abstraktním hodnocení systému bez znalosti reálií.

Děkujeme všem vystupujícím i dalším účastníkům workshopu a těšíme se na viděnou na dalších akcích!💛Podpořeno z projektu OP JAK č.CZ.02.01.01/00/22_008/0004595 Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti

Comments


bottom of page