top of page
OP JAK pages (kopie).1.jpeg

CERV

CHR uspělo v evropské grantové výzvě „Citizens, Equality, Rights and Values” (CERV), a to s projektem zaměřeným na práva LGBTIQ+ osob. Projekt s názvem StandUp4LGBTIQ si klade za cíl zvýšit povědomí a porozumění Listiny základních práv EU mezi jednotlivci z řad LGBTIQ+ komunity, občanskými společnostmi a právními profesionály. Centrum bude v jeho rámci působit zejména v teoretické a výzkumné rovině, projekt má však i implementační část.

Součástí projektu, který je zaměřen na středo-východoevropské země, primárně ČR a Slovinsko, je vytvoření povinně volitelného předmětu na projektové téma na Právnické fakultě UK. Ten bude vyučován s ohledem na problematiku rovnosti LGBTIQ+ osob od zimního semestru akademického roku 2024/2025. Kromě předmětu však projekt zahrnuje i řadu aktivit primárního výzkumu s praktickým přesahem. Ten se bude soustředit nejenom na analýzu právního rámce ochrany LGBT+ osob, a to zejména s důrazem na ochranu těchto osob v právu EU, ale též na studium dynamiky strategické litigace v této oblasti.

Vytvořením teoretických a strategických dokumentů, které budou používány při výuce předmětu, však výčet projektových aktivit nekončí. Projekt CERV totiž počítá se spoluprací s vybranými neziskovými organizacemi, díky čemuž bude studentům umožněno vyzkoušet si strategickou litigaci v oblasti LGBTIQ+. Studenti tak budou moci aplikovat své nově nabyté poznatky a dovednosti přímo v praxi.

Druhou větev projektu pak představuje školení pro právní profesionály. Kromě studentů budou totiž členové a spolupracovníci CHR informovat o závěrech svých výzkumů i advokáty, státní zástupce a soudce, kteří tak zůstanu v kontaktu s nejnovějšími trendy a posuny v oblasti strategické litigace a práv LGBTQ+ osob na evropské úrovni.

Na projektu se účastní prof. Helena Hofmannová, dr. Karel Řepa (projektový koordinátor), a to společně s prof. Kristinou Koldinskou a dr. Jakubem Tomšejem. Součástí týmu je též studentka Sára Eva Neničková.

bottom of page