top of page

O Centru

Centrum pro konstitucionalismus a lidská práva (CHR) vzniklo při Katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2022. Jeho cílem je především přispět k rozvoji vědeckého poznání v oblasti lidských práv a jejich vztahu k dalším konceptům moderního konstitucionalismu. Centrum vychází též z přesvědčení, že vědecké poznání by nemělo být samoúčelné, ale mělo by reflektovat klíčové problémy, kterým čelí současná společnost. I z tohoto důvodu se Centrum snaží svou činností posílit veřejný, politický a právní diskurs ve snaze najít adekvátní mechanismy a rozsah ochrany lidských práv jednotlivce a zranitelných skupin jednotlivců.

Na pozadí vzniku Centra stojí idea, že stávající právní doktrína by měla být zacílena na překonání v současné době výrazného lidskoprávního partikularismu, který se projevuje v izolovaném zkoumání jednotlivých dílčích aspektů daných práv a prostoru jejich aplikace. Naopak smyslem Centra je přispět k opětovnému nastolení rovnováhy tří základních os moderního konstitucionalismu: lidskými právy – institucionální organizací veřejné moci – ústavní teorií. Tedy, na jedné straně se jedná o otázky vztahu mezi aplikací a realizací lidských práv a ústavní teorií, tj. mezi vývojem lidských práv v jejích dílčích oblastech a teoretickými východisky jejich existence. Na druhé straně se jedná o otázky spojené se vztahem mezi “partikularizovanými” lidskými právy a institucionálním kontextem jejich existence, zejm. jejich vztahem k soudnímu a především pak politickému diskurzu. 

Centrum je dedikováno Ericu Steinovi (1913-2011), jednomu z nejvýznamnějších právníků 20. století. Eric Stein se narodil v Holicích, avšak z důvodu svého židovského původu emigroval v roce 1940 do Spojených států amerických. Jakožto absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy a University of Michigan se po studiích postupně stal jednou z nejvýznamnějších osobností mezinárodního práva veřejného, evropského práv a komparativního ústavního práva. Předmětem jeho zájmu bylo především fungování mezinárodních organizací. V této oblasti se stal průkopníkem pojímání evropské integrace prostřednictvím kategorií ústavní teorie a ústavního práva. Z jeho prací je však zřejmý jednoznačný důraz na snahu vytvořit mírový systém organizace veřejné moci založený na humanistických tradicích lidských práv a zabránit tak opakování přízraků zla 20. stolení. 

Činnosti Centra 

  • Pořádání přednášek, workshopů a diskusí: Události

  • Upozorňování na aktuální problémy lidských práv:  Výzvy

  • Odborné analýzy současných lidskoprávních problémů: Series

  • Vedení lidskoprávních předmětů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy: Výuka

  • Publikace na studentském blogu: Blog

432991609_1579896919454105_4193468112988321851_n.jpg
att_edited.png
bottom of page