top of page
Lidská práva a právní stát jako pilíře EU I. - The Future of Citizenship and EU Free Movement
Lidská práva a právní stát jako pilíře EU I. - The Future of Citizenship and EU Free Movement

st 16. 11.

|

Praha 1

Lidská práva a právní stát jako pilíře EU I. - The Future of Citizenship and EU Free Movement

Čas a místo

16. 11. 2022 14:00

Praha 1, nám. Curieových 7, Staré Město, 116 40 Praha-Praha 1, Česko

O události

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rádi bychom Vás tímto pozvali na druhý cyklus přednášek pořádaný Centrem pro konstitucionalismus a lidská práva při Katedře ústavního práva PF UK. Tentokrát se zaměříme na aktuální problémy spovisející s ochranou lidských práv a principů právního státu, a to na úrovni Evropské unie.  

První přendášku v tomto cyklu "Lidská práva a právní stát jako pilíře EU" přednese prof. Moritz Jesse s tématem ‘The Future of Citizenship and EU Free Movement’. V jejím rámci se bude zabývat celou řadou vysoce aktuálních témat jako je např. vliv pandemické a ukrajinské krize na svobodu pohybu v EU či proměny fungování evropského občanství v současnosti. Přednáška se uskuteční 16.11. od 14:00 v místnosti č. 117 v budově PF UK. 

Moritz Jesse je profesorem na Univerzitě v Leidenu a členem Centra pro konstitucionalismus a lidská práva. Ve svém výzkumu se především věnuje otázkám evropského konstitucionalismu, evropského občanství, volného pohybu osob a migračnímu a azylovému právu.

Již při této příležitosti bychom vás rádi informovali, že druhá přednáška v tomto cyklu se uskuteční v pátek 25.11. od 10:00 v místnosti č. 117. Přednese ji doc. Darinka Piqani na téma ‘National Identity in the EU Legal Order’. Poslední setkání se následně uskuteční 28. 11. v odpoledních hodinách. V jeho rámci budete mít možnost se setkat s polskými soudci, kteří byli zbaveni své funkce prostřednictvím politických zásahů do nezávislosti soudnictví. O detailech obou přednášek vás budeme brzy informovat. 

Doufáme, že si najdete čas, a těšíme se na Vás.

Sdílet událost

bottom of page