top of page
OP JAK pages (kopie).13.jpeg

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

CHE se podílí na projektu CoRE s názvem „Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (CZ.02.01.01/00/22_008/0004595), který je realizován v rámci výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. Svým rozsahem se jedná o rozsáhlý projekt, do něhož jsou zapojeny univerzity a odborníci napříč Českou republikou. Jeho součástí je dílčí pětiletý výzkumný záměr na téma „Konflikt v mezinárodním kontextu: strategické regiony“.  Ve spolupráci FSV UK, FF UK, FF MU, PrF MU, PF UK a SOÚ AV ČR se tedy týmy vedené prof. Helenou Hofmannovou z Centra pro konstitucionalismus a lidská práva PF UK, prof. Ondřejem Císařem z ISS FSV UK a prof. Emilem Aslanem z IPS FSV UK zaměří zejména na analýzu mezinárodního vývoje v tzv. „strategických regionech” (např. oblast „Visegrádské čtyřky”, Zakavkazska či jihovýchodní Asie) z perspektivy tzv. „kulturních válek”, či i válek skutečných (např. Ruská agrese na Ukrajině či vztahy a potenciální ozbrojený konflikt ČLR s Tchaj-wanem). Výstupem tohoto víceletého výzkumu budou následně krom publikací v nejprestižnějších právních časopisech, které spadají do prvního či druhého kvartilu mezinárodně uznávané metriky impaktu, i dlouhodobější výzkumné návštěvy jak zahraničních profesorů na PF UK, tak i výzkumníků z ČR v zahraničí, a to jak v Evropě, tak za jejími hranicemi. Na ty posléze naváže přednáškový cyklus o vývoji kulturních válek a interních konfliktů pro centrální orgány státní správy, média, ale například i exportéry. 
 
V souběžných výzkumných záměrech téhož projektu jsou přitom zapojeny desítky výzkumníků, včetně dalších odborníků na mezinárodní právo z PF UK.   
 
Kromě konvenčních témat týkajících se konfliktů ve strategických regionech se OP JAK snaží podpořit výzkum, jenž se do hloubky věnuje moderním jevům, které jsou v současnosti hnacím motorem světových konfliktů, avšak v právní vědě (minimálně české) zůstávaly doteď opomíjeny. K těmto fenoménům tak patří např. boj „genderismu” a „antigenderismu”, spojení krajní pravice napříč kontinenty s radikálně misogynními pozicemi, či „antiwesternismus nezápadního světa”, tedy teorie tzv. alternativních modernizačních vizí vůči liberální demokracii. Ústředním cílem projektu přitom však stále zůstává rozvinutí komparativní a trans-regionální perspektivy na základě studia významných regionů z hlediska českých zájmů.  

CoRE

bottom of page