top of page

Series "Human Rights Now"

"Human Rights Now" představuje projekt CHR, v němž budou postupně publikovány odborné analýzy současných lidskoprávních problémů v oblastech výzkumu Centra. Jejich smyslem je poskytnout hlubší vhled do problematiky lidských práv a souvisejících konstitucionalistických témat současnosti.

Mezi důstojností a vyloučením: LGBTQ+ 

v judikatuře Ústavního soudu ČR

 

Helena Hofmannová - září 2022

Ochrana postavení LGBTQ+ osob se často projevuje jako vyostřené dilema mezi zastánci tradičních hodnot a zastánci hodnot, které přináší dynamika společenského vývoje. Jedná se o složitou a citlivou záležitost, která se dotýká otázek tradic, náboženství, morálky, a současně ústavních zásad a principů, jako je rovnost, ochrana autonomie a soukromí a lidská důstojnost. Názory na obou stranách debaty jsou vyhraněné a plné napětí, a to i z toho důvodu, že se v nich také zrcadlí některá z věčných dilemat ústavní demokracie jako například spor o to, co lze ještě považovat za veřejné a co naopak tvoří soukromou sféru jednotlivce.

bottom of page