top of page

Ochrana občanských a lidských práv

Cílem předmětu je rozšířit znalosti z oboru ústavního práva, a to zejména v problematice ústavní teorie i praxe ochrany občanských a lidských práv. Předmět se soustředí na kontroverzní a aktuální problémy ochrany občanských a lidských práv v domácím a zahraničním kontextu, které studentům přibližuje, a nabízí prostor pro diskuse nad vybranými tématy. Významným rysem předmětu je v tomto směru důraz na aktivním zapojení studentů, např. formou prezentací, diskusních skupin, kteří mohou na základě získaných znalostí rozvíjet své argumentační schopnosti.

Předmět Ochrana občanských a lidských práv NENÍ v letním semestru AR 2023/2024 vyučován.

Témata předmětu Ochrana občanských a lidských práv v zimním semestru AR 2022/2023:

prof. Helena Hofmannová, dr. Karel Řepa, Mgr. Zuzana Vanýsková: Postavení menšiny Ujgurů v Číně, diskuse s přeživšími genocidy Ujgurů

prof. Helena Hofmannová, dr. Karel Řepa, Mgr. Zuzana Vanýsková: Seminář s odborníkem na postavení Ujgurů v Číně Mgr. Ondřejem Klimešem, Ph.D.

prof. Helena Hofmannová, dr. Karel Řepa, Mgr. Zuzana Vanýsková – Seminář s prokurátorem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a předsedou Ujgurského tribunálu Sirem Geoffreym Nicem

dr. Karel Řepa: Aktuální otázky ochrany náboženské svobody v evropském kontextu

dr. Karel Řepa: Aktuální otázky ochrany náboženské svobody v evropském kontextu

dr. Pavel Uhl: Právo na odpor v současném světě

prof. Helena Hofmannová: Postavení LGBTQ+ osob v přístupu Ústavního soudu ČR

Mgr. Zuzana Vanýsková: Aktuální otázky práv dětí;

bottom of page