top of page

Rozporuplnost oslav Nového roku

Rozporuplnost oslav Nového roku 

Již v těchto dnech se spousta lidí chystá oslavit Nový rok a slavnostně se rozloučit s tím končícím, který určitě všem přinesl vzpomínky, které si ještě dlouho uchováme.  Řada z nás si ale pokládá otázky, a já nejsem výjimkou, jako například: Jak moc jsme schopni potlačit naše ego ve prospěch lepší psychické pohody ostatních živých bytostí a jak moc toto bujaré veselí zvířata vůbec vnímají?

Kde se ohňostroje vzaly?

Ohňostroje nejsou v naší společnosti ničím novým. První zmínky můžeme najít v Číně již kolem roku 50 našeho letopočtu. [1] Až do roku 900 našeho letopočtu nemůžeme sledovat moc podobností s nynějším pojetím, protože už postupně začíná docházet  k úmyslné výrobě. Hlavní důvod proč, spočíval v tom, že zvuk, který při vypuštění ohňostroje vznikne, měl vystrašit živé bytosti, a tím pádem i temnou sílu, tzv. NIAM (nadpřirozená síla, kterou Číňané obhajovali veškeré zlo) [2], o které se tradovalo, že je původem veškerého zla. Postupně tedy dochází tedy k velkému rozvoji a použití ohňostrojů. Současné užívání zábavní pyrotechniky se však od původního zamýšleného velmi liší. 

Vědecké pohled na problematiku 

Proti ohňostrojům a petardám dnes silně brojí spolky ochránců přírody a jiné podobné organizace. Takovým největším boomem, kdy toto téma začalo ve společnosti rezonovat více než v letech minulých, byla smutná událost, při které v roce 2013 při pražském Novoročním ohňostroji dopadla petarda uprostřed hejna labutí. [3] Další tragickou událost, kterou by bylo dobré zmínit, je událost ze začátku roku 2021, kdy po novoročním ohňostroji zůstaly stovky mrtvých opeřenců v centru Říma. [4] Nemůžeme mluvit pouze o negativních dopadech na domácí či hospodářská zvířata, nesmíme zapomenout ani na zvířata volně žijící, jak již je zmíněno výše. Zde ovšem narážíme na jeden problém, a tím je, že neexistuje velký počet relevantních výzkumů, přesto bych ráda níže poukázala na některé povedené, které by se zabývaly chováním volně žijících živočichů během těchto velkolepých oslav. Ústřední komise pro ochranu zvířat, orgán Ministerstva zemědělství, ve svém stanovisku z konce roku 2022 [5] opakovaně důrazně upozorňuje na negativní vlivy související s odpalováním ohňostrojů a zábavní pyrotechniky nejen na zvířata hospodářská a zájmově chovaná, ale i na ta volně žijící. Apeluje také na města a obce, aby zvážily možnost regulace pořádání ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky prostřednictvím svých obecně závazných vyhlášek, a na prodejce, aby zábavní pyrotechniku vyřadili ze svého sortimentu či alespoň zvolili prodej takové zábavní pyrotechniky, která bude mít omezené zvukové efekty.  Jednou z výjimek, co se týče počtů a kvality studií o vlivu ohňostrojů na volně žijící zvířata, je studie kolektivu autorů z Institutu Maxe Plancka pro chování zvířat a Nizozemského institutu ekologie publikovaná v časopise Conservation Letters v roce 2022. [6] Tato studie sledovala pomocí GPS zařízení 347 hus v několika státech, a to během 12 dnů před a 12 dnů po Silvestru po dobu osmi po sobě jdoucích let, přičemž každý jedinec byl sledován v průměru dva roky. V době kolem Silvestra začaly husy opouštět do té doby svá útočiště a odlétaly do míst, která byla vzdálen několik kilometrů od lidských obydlí. V následujících dnech si začaly shánět a konzumovat až o 10 % více potravy v důsledku nízkého příjmu a vysokého výdaje předchozích dnů.

Právní ukotvení

V mnoha zemích EU je používání zábavní pyrotechniky značně omezeno. V České republice se za pomoci obecně závazných vyhlášek obcí bohužel dosáhlo pouze částečných omezení. Například pražský magistrát ohňostroj od roku 2020 nepořádá a pro použití zábavní pyrotechniky vyčlenil pouze několik zón i s ohledem na ochranu zvířat. Ani konec roku 2023 a začátek roku 2024 nebude žádnou výjimkou. [7]

Podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích, je možné používat ohňostroje pouze v určitých časech a na určitých místech. Ohňostroje kategorie F2 a F3, které jsou nejhlasitější a nejnebezpečnější, je možné používat pouze od 16:00 do 1:00 hodin v noci 31. prosince a 1. ledna, a to pouze na místech, kde neohrožují životy, zdraví a majetek lidí, a také neohrožují ani zvířata. Ohňostroje kategorie F1, které jsou méně hlučné a méně nebezpečné, je možné používat po celý rok, ale také s ohledem na okolí, což je ale velmi vágní ustanovení, neboť nejsou stanovena přesná pravidla jejich užívání.

Zákon také stanovuje, že každý, kdo používá ohňostroje, je povinen zajistit bezpečnost osob a zvířat v okolí. To znamená, že je nutné dodržovat návod k použití ohňostrojů, udržovat dostatečnou vzdálenost od lidí a zvířat, nepouštět ohňostroje v blízkosti lesů, polí, stavení a jiných hořlavých materiálů, nepouštět ohňostroje pod vlivem alkoholu nebo drog a nepouštět ohňostroje na veřejných prostranstvích bez povolení příslušného orgánu. Hlavně bod týkající se nepouštění ohňostrojů pod vlivem drog a alkoholu může vypadat minimálně úsměvně, protože na Silvestra teče většinou alkohol proudem.

Pokud dojde k porušení těchto pravidel, hrozí viníkovi pokuta až do výše 10.000,- Kč nebo dokonce trestní stíhání za ublížení na zdraví nebo poškození cizí věci. Na příkladu Prahy a Brna, kde tyto pravidla stanovuje vyhláška hlavního města Praha, respektivě města Brna, vidíme universalitu a plošnost této sankce. [8] [9] Sama vyhláška města Brna odkazuje na speciální správní předpisy, které nám tuto výši akorát potvrdí, tudíž na celém území ČR se jedná o stejnou pokutu.

Přestože oslavy jsou ze své podstaty radostné a plné energie, což platí i pro novoroční, nesmíme zapomenout, že ne všem to způsobuje potěšení. Hluk, míhající se barvy všude okolo a určitý chaos vyvolává v některých bytostech, lidských i zvířecích, pouze pocit stresu nebo dokonce úzkosti. Bylo by vhodné se zamyslet, zda příchod nového roku nemůže člověk oslavit i nějak jinak, a to tišeji a poklidněji. Věřím, že existuje spousta hezkých variant, které nám důstojně umožní rozloučit se s rokem uplynulým a přivítat rok nadcházející. Životní prostředí, lidé i zvířata to zajisté uvítají, ať už z bezpečnostního rizika nebo vysokou  mírou znečištění, kterou pyrotechnika vytváří. 

Pomoc domácím mazlíčkům

My, kteří domácího mazlíčka máme víme, že Silvestr je pro něj obdobím stresu, a tak se snažíme mu všemožně pomoci. Samozřejmě záleží jakého domácího mazlíčka máme, neboť postup pomoci se bude lišit u drobných hlodavců nebo u velkého psa. Z mé zkušenosti nejvíce pomáhá a takovým základním pravidlem je být po dobu hluku u něj, a pokud možno na nějakém tichém místě. Dále můžeme najít rady, které doporučují různé úvazy pro psy a kočky, které by měly navozovat pocit bezpečí a zvíře uklidnit. Neexistuje ovšem jedno pravidlo, které bude platit univerzálně, jelikož každé zvíře je jedinečné a bude reagovat individuálně.


Ačkoliv řada lidí ráda zakončí proběhlý rok slavnostně a s velkou pompou, je nutné nezapomínat, že to, co pro někoho může vyvolávat pouze chvilkové pobavení, může pro někoho znamenat stresující situaci, a bohužel mohou nastat i situace s nešťastným koncem. Zakončení roku je možné oslavit různými způsoby, a zábavní pyrotechnika proto není nutností, existují i jiné alternativy zábavných paprskujících světel, jako například prskavky, které nejen že neruší přírodu a zvířata, ale jsou i mnohem bezpečnější alternativou.

 
Rozporuplnost oslav Nového roku - Lenka Hanušová
.pdf
Download PDF • 100KB

Doporučená citace: Hanušová, Lenka, Rozporuplnost oslav Nového roku, CHR - Studentský blog, 31/12/2023, https://www.chrprfcuni.com/post/rozporuplnost-oslav-Nového-roku

 

[2] Novoroční ohňostroj zabíjel labutě. Zkrvavené padaly mezi diváky. Online. Deník.cz. 2013. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/pri-novorocnim-ohnostroji-v-praze-umiraly-labute-20130103.html. [cit. 2023-12-28].

[3] Hundreds of birds found dead in Rome's streets after New Year fireworks displays. Online. Euronews.com. Dostupné z: https://www.euronews.com/my-europe/2021/01/01/hundreds-of-birds-found-dead-in-rome-s-streets-after-new-year-fireworks-displays. [cit. 2023-12-28].

[4] ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT. STANOVISKO ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT K NEGATIVNÍMU VLIVU OHŇOSTROJŮ A ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY NA ZVÍŘATA. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/file/715303/_2022Pyrotechnika.pdf#:~:text=Je%20t%C5%99eba%20zd%C5%AFraznit%2C%20%C5%BEe%20zv%C3%AD%C5%99ata%20vn%C3%ADmaj%C3%AD%20zvukov%C3%A9%20vjemy,kter%C3%A9%20%C4%8Dasto%20vedou%20k%20panice%20a%20%C3%BAnikov%C3%A9%20reakci [cit. 2023-12-28].

[5] Fireworks have long-lasting effects on wild birds. Online. Dostupné z: https://www.mpg.de/19528005/1121-ornr-fireworks-have-long-lasting-effects-on-wild-birds-987453-x. [cit. 2023-12-28].

[6] Praha nebude už počtvrté za sebou na Silvestra a Nový rok pořádat ani ohňostroj, ani videomapping. Online. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-praha-nebude-na-silvestra-a-novy-rok-poradat-ohnostroj-nebo-videomapping-uz-poctvrte-za-sebou-40454445. [cit. 2023-12-28].

[7] Od prosince platí nová vyhláška k používání volně prodejných pyrotechnických výrobků. Zákaz platí i pro Silvestr a Nový rok. Online. Dostupné z: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/od_prosince_plati_nova_vyhlaska_k.html. [cit. 2023-12-28].

[8]  Od prosince platí nová vyhláška k používání volně prodejných pyrotechnických výrobků. Zákaz platí i pro Silvestr a Nový rok. Online. Dostupné z: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/od_prosince_plati_nova_vyhlaska_k.html. [cit. 2023-12-28].

[9]  Obecně závazná vyhláška č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky. Online. Dostupné z: https://www.sever.brno.cz/images/soubory/ozv_pyrotechnika_2020.pdf. [cit. 2023-12-30].

bottom of page