top of page

Výzvy „Aktuální problémy lidských práv“

Výzvy "Aktuální problémy lidských práv" představuje projekt CHR, jehož smyslem je vyvolat impuls pro veřejné diskuse o problematice ochrany lidských práv. Členové Centra budou v jeho rámci upozorňovat na aktuální problémy lidských práv a poskytnou pohled na danou problematiku z právního diskursu. 

Policy Paper "Doporučení orgánům veřejné moci České republiky ve věci zločinů proti lidskosti a genocidy Ujgurů v Čínské lidové republice"

Lenka Hanušová, Magdaléna Milbachová, Sára Eva Neničková, Helena Šmolková

říjen 2023

Ujgurové představují turkické etnikum, vyznávající převážně islám, které obývá především ujgurskou autonomní oblast Xinjiang jako součást Čínské lidové republiky. Stávající vztah ujgurské menšiny a ČLR je charakterizován systematickým porušováním lidských práv ze strany ČLR, a to v intenzitě, která vedla mnohé k obavám o probíhajících zločinech proti lidskosti a možné genocidě. Za účelem posílení reakce ze strany České republiky, resp. mezinárodního společenství, vznikl tento policy paper, jehož autorkami a autory jsou studentky a studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Tělesné trestání dětí v České republice

Zuzana Vanýsková - listopad 2022 

V zimě 2022 nový ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka překvapil veřejnost svým výrokem, že výchovná facka dítěti pomůže vymezit hranice, a proto nechce fyzické tresty rodičům zakazovat. Rozvířil debatu, která se zdála být již několik let v podstatě neexistující. Společenská diskuse se ubírala různými směry, část veřejnosti se proti Jurečkově výrokům ohradila, část společnosti však stále vnímá fyzické tresty jako inherentní součást výchovy dítěte, bez níž se nelze obejít.

Sociální ochrana v rozbouřené době

 

Kristina Koldinská - září 2022 

Česká republika v současné době, spolu s celou Evropou, resp. celým světem, stojí před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil, nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Máme zde na mysli fenomény jako klimatická změna, jež tvoří a bude nadále vytvářet miliony tzv. klimatických uprchlíků, mimořádný růst populismu a dezinformační kultury (někdy se hovoří o tom, že žijeme v post-informačním světě), jež s sebou nese riziko dalšího dělení společnosti a růstu násilí, spojené s růstem sociálních patologií i sociálního vyloučení, energetická krize, jejíž dopady pocítí nejdříve ty nejchudší a nejzranitelnější domácnosti, nebo pandemie, jež může být záhy vystřídána jinou, obdobnou, a která vytvořila nebývalý tlak nejen na zdravotnické systémy

bottom of page